Sempozyum Tebliğleri ile İlgili Gerekli Bilgiler

1. Tebliğ özetleri ve metinleri Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Arapça ve İngilizceden biri ile olabilir.

2.Tebliğ özetleri, en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.
3. Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
4. Tebliğ metinleri 12, dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.
5. Özetler ve tebliğler Microsoft Word ortamında yazılmalı ve bu haliyle belirtilen e-mail adresine gönderilmelidir.
6. Sempozyumda her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır.
7. Katılımcılar tebliğ özetleri ve metinleriyle birlikte özgeçmiş (CV), unvan, çalıştığı kurum ve irtibat adreslerini de göndermelidir.
8. Hazırlanan tebliğin bir özeti ve iletişim bilgileri e-posta ile yesevisempozyum2016@gmail.com adresine gönderilmelidir.

9. Kabul edilen tebliğler, belirlenen tarihte duyurulacaktır.