ÖNEMLİ TARİHLER

5 Kasım 2015

İlk çağrı

29 Ocak 2016

Özet gönderimi için son tarih

08 Mart 2016

Kabul edilen bildiri özetlerinin siteden duyurulması

15 Nisan 2016

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

28-30 Nisan 2016

Sempozyum

Sempozyum Yeri Ankara / Türkiye